Snippets

Оновлено 1 місяць тому

bash script for ftp backups, using ncftp

Оновлено 5 місяці тому

Aports clone with custom repository (marco)

Оновлено 6 місяці тому